top of page

Behandlingar

Vår målsättning är att utföra all form av allmäntandvård på kliniken och endast remittera, de behandlingar som behöver specialistbehandling, till specialistkliniker i vår närhet.  Inom vår kompetens ingår lagningar, rotbehandling, tandborttagning, porslinskronor och broar, behandling av tandlossning, bettskena mot tandpressning, enklare tandreglering för vuxna och tandblekning.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) ska uppmuntra vuxna att i ökad utsträckning regelbundet besöka tandvården för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är 300 kronor per år för dem som är 30–64 år. För dem som är 24–29 år samt 65 år och äldre är ATB 600 kronor per år.

Bidraget förnyas den 1 juli varje år och kan sparas i två år. Det innebär att en enskild individ maximalt kan ha 600 kronor, respektive 1 200 kronor, i allmänt tandvårdsbidrag. Bidraget utgörs av ett elektroniskt tillgodohavande i Försäkringskassans rapporteringssystem. ATB får inte delas utan kan användas som betalning vid ett besök hos tandvården. Det är regeringen som beslutar om tandvårdsbidragets storlek.

(Hämtat från TLVs hemsida: https://kusp.tlv.se/Handbok/1_3_1)

01

Akut

Har en tand gått sönder eller har du ont? Boka en akuttid! I möjligaste mån försöker vi erbjuda en tid samma dag, men ibland är skadan inte lika akut och kan vänta några dagar. Vår målsättning är att du ska få hjälp så fort som möjligt.

02

Undersökning

Vi rekommenderar att man går regelbundet på undersökningar till tandläkaren och tandhygienisten. Detta för att följa upp den orala hälsan samt få stöd och råd hur man håller munnen frisk. 

Basundersökning hos tandläkare kostar 1 200kr.

Basundersökning hos tandhygienist inkl fullständig fickmätning kostar 1 200kr.

03

Lagningar

Har en tand gått sönder eller har hål (karies) är det vanligt att laga tanden. Vi utför lagningsterapi med komposit vilket är tandfärgad härdplast enkelt uttryckt.  Vi utför lagningar på tänder där skadan inte är för omfattande, i sådana lägen rekommenderar vi kronterapi om möjligt då hållbarheten är bättre.

04

Rotfyllning

Ibland blir nerven inuti tanden infekterad, inflammerad eller kan till och med dö. I dessa fall genomgår man en rotbehandling om tanden bedöms vara tillräckligt bra att behålla. Under en rotbehandling tar man bort den påverkade nerven och gör en invändig fyllning ända ner till rotspetsen. Efter avslutad behandling rekommenderar vi att man gör en krona på tanden för att skydda den mot frakturer.

05

Kronor och broar

En tand med omfattande skada rekommenderas att göra en ersättning i form av krona på. Vi gör i samarbete med tandteknikern kronor av dentalt anpassade keramer, porslin. Vilka efterliknar de egna tänderna mycket trovärdigt.

 

Om det finns tandluckor kan luckan fyllas med en bro - då använder man tänderna bredvid luckan som stöd. Både kronor och broar cementeras och är således fastsittande och inget man behöver ta i eller ur munnen för att använda.

 

Skötseln av kronor är precis lika viktig som de egna - om inte viktigare!

06

Bettskena

Många är idag stressade och pressar och gnisslar sina tänder vilket kan orsaka huvudvärk, ömma tuggmuskler och ibland tandvärk. Då kan det vara skönt att ha en avlastande bettskena på natten, vilken även skyddar tänderna från slitage.

07

Behandling mot tandlossning

Tandlossning är en kronisk sjukdom som orsakas av bakterier. Du som lider av tandlossning behöver gå regelbundet till tandvården för uppföljning och stödbehandling. Hos tandhygienisten får du hjälp med att avlägsna beläggningar och tandsten samt information och instruktion hur du själv förhindrar förloppet att tänderna förlorar sitt fäste i tandbenet.

08

Tandblekning

Tänderna missfärgas av tex kaffe, te, vin och rökning. Vill man få vitare tänder på ett säkert sätt så rekommenderar vi att man nyligen genomgått en basundersökning hos oss. Därefter bokas en tid in hos tandhygienisten som tar före-foto och gör individuellt anpassade blekskenor. Själva blekningen gör du själv hemma, med blekningsgel i form av karbamidperoxid, ofta på natten under någon veckas tid tills det önskade resultatet nås.

bottom of page